معلم و دانش آموز


معرفی کتاب

28
چکیده: انتشارات فنی ایران این انتشارات کتابهای بسیار آموزنده ای در زمینه نگهداری و حفاظت از کره زمین و منابع طبیعی به دانش آموزان عرضه میکند.اکنون که ما با بحران آب مواجه هستیم ، چقدر خوب است که با آگاهی هر چه بیشتر بتوانیم از منابع آبی کشورمان محافظت کنیم .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل